Pravidla FB soutěží

Pravidla soutěží pořádaných prostřednictvím facebook stránky Vetys

Níže uvedená pravidla se vztahují na soutěže pořádané prostřednictvím FB stránky Vetys, není-li v zadání konkrétního soutěžního příspěvku uvedeno jinak.
Pořadatelem soutěží, stejně jako správcem FB stránky Vetys a webu www.vetyszoo.cz je společnost Vetys s.r.o., Damníkov 64, Damníkov 561 23.
 

Zadání soutěže a základní informace:

Pokud není stanoveno jinak, pro soutěž se započítává jako platný jeden (první) komentář na osobu.
Komentář musí být napsán v době konání soutěže uvedeného v zadání.
Pokud je odpověď nejasná nebo nekonkrétní (např. "napočítal/a jsem 11 nebo 12"), nebude brána v potaz.
Výherci jsou losováni prostřednictvím aplikace commentpicker.com.
 

Výhry a jejich předání:

Výhra a její hodnota pro konkrétní soutěž je určena v zadání dané soutěže.
Výherce je o výhře informován prostřednictvím příspěvku o vyhlášení soutěže na FB stránce Vetys, zpravidla během 48mi hodin po ukončení soutěže. V případě že výherce nereaguje na post do 48mi hodin po jeho zveřejnění, aby byl domluven způsob převzetí Výhry, propadá Výhra Pořadateli a ten s ní naloží dle vlastního uvážení.
Pro předání Výhry bude Pořadatel potřebovat odpovídající osobní informace Výherce dle domluveného způsobu předání (např. adresu pro zaslání Výhry). Tyto informace mohou podléhat směrnici GDPR jak je popsáno na stránkách Pořadatele ZDE.
 

Obecná pravidla soutěží:

Soutěží se může zúčastnit osoba žijící na území Česka, která je plnoletá a dodržela veškerá pravidla uvedená na této stránce nebo v zadání soutěže. Ze soutěže jsou vyloučeny osoby spjaté s Pořádajícím soutěže, zejména jeho zaměstnanci, spolupracující subjekty a jejich rodinní příslušníci.
 
Účastí v soutěži každý soutěžící souhlasí s tím, že Pořadatel soutěže může bezplatně užít jména, přezdívky a obsahu soutěžního příspěvku (nejčastěji text, fotografie) pro své marketingové a propagační účely.
 
Pořádající si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže jakéhokoli soutěžícího bez udání důvodu a nezávisle na stupni průběhu soutěže, u kterého má vážné podezření na nekalé nebo podvodné jednání (např. manipulaci s výsledky či hlasy, prezentaci prací či fotografií, které nebudou doložitelně originálem soutěžícího, podvojné profily, aj.), na jednání v rozporu s pravidly soutěže nebo při jednání v rozporu s pravidly sociální sítě Facebook. V tomto případě nemá vyloučený žádné právo na výhru, jakékoli odškodnění či náhradu.
 
Výhru ani účast nelze vymáhat.
 
Za špatné využití či zneužití Výhry zodpovídá Výherce.
 
Pořadatel může soutěž kdykoliv bez udání důvodu ukončit i bez předání výher.
 
Soutěž není nijak sponzorovaná ani spravovaná sociální sítí Facebook.
 
Tato pravidla jsou platná a účinná od 1.2.2023